Ul. Mleczarska, Piaseczno
Generalny remont tarasów, balkonów oraz ciągów komunikacyjnych