Hydroizolacja ściany fundamentowej od wewnątrz

Uszczelnienie od wewnątrz pomieszczeń użytkowych – system [classic].

1. Uszczelnienie istniejących budynków od wewnątrz

Wtórną hydroizolację pionową od wewnątrz stosuje się w przypadku, gdy uszczelnienie od zewnątrz jest technicznie lub ekonomicznie niewskazane. Przyczyną mogą być zabudowa szeregowa lub bliźniacza, duże zagęszczenia przewodów instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku czy też osłabienie stabilności konstrukcji budynku. Choć w przypadku uszczelnienia od wewnątrz mury przyziemia pozostają trwale wilgotne, dziesięciolecia doświadczeń pokazały, że systemy hydroizolacji wewnętrznej pozwalają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

System uszczelnienia od wewnątrz [classic] został opracowany ponad 40 lat temu i z powodzeniem zastosowany ponad 100 000 razy we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach piwnicznych – w tym również przeznaczone na stały pobyt ludzi – takich jak magazynki, pralnie, siłownie, pracownie lub pomieszczenia mieszkalne. Preparat Kiesol, stosowany jako powłoka gruntująca, stabilizuje, uszczelnia i hydrofobizuje powierzchnię ściany, a także zmniejsza obciążenia w strefie styku

Ściany ze szlamem uszczelniającym. Nakładany „świeże na świeże” na zagruntowaną powierzchnię szlam WP Sulfatex jest bardzo odporny na działanie soli, a warstwa wierzchnia, czyli biały tynk renowacyjny, stanowi skuteczny bufor kondensatu, również przy podwyższonej wilgotności powietrza wewnętrznego.

Właściwości systemu:

 • odporność na negatywne ciśnienie do 2,5 bar (25 m słupa wody) potwierdzona certyfikatem WTA
 • paroprzepuszczalność
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • wysoka odporność na siarczany przy niskiej zawartości alkaliów (SR/NA)

Składniki systemu:

 • Kiesol (art. 1810) – Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym
 • WP Sulfatex (art. 0430) – Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany
 • WP DS Levell (art. 0426) – Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany
 • SP Prep (art. 0400) – Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA
 • SP Top White (art. 0403) – Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach
 • SP Top Q2 (art. 0408) – Mineralny tynk drobnoziarnisty
 • Color SP (art. 3080) – Wysokiej jakości farba wewnętrzna, przepuszczająca parę wodną

2. Technologia wykonywania prac

1
Przygotowanie podłoża

#1

2
Gruntowanie
3
Mostek szczepny
4
Wyrównanie podłoża
5
Faseta uszczelniająca
6
Pierwsza warstwa izolacji
7
Druga warstwa izolacji
8
Obrzutka
9
Tynk renowacyjny
10
Wykończenie powierzchni
11
Wymalowania (opcjonalnie)

1. Przygotowanie podłoża

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm.

2. Gruntowanie

Nanieść roztwór Kiesol z wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą.
Zużycie: ok. 0,10-0,30 kg/m2

3. Mostek szczepny

W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanieść pędzlem warstwę sczepną z WP Sulfatex. Zużycie: ok. 1,60 kg/m2

4. Wyrównanie podłoża

Spoiny oraz wszelkie nierówności wypełnić i wyrównać zaprawą WP DS levell, nakładaną metodą „świeże na świeże” na warstwę sczepną. Zużycie: ok. 1,70 kg/m2/mm

5. Faseta uszczelniająca

W miejscu styku ściany i posadzki na świeżej warstwie sczepnej wykonać fasetę uszczelniającą z WP DS levell o promieniu R = 5 cm. Zużycie: ok. 1,70 kg/m

6. Pierwsza warstwa izolacji

Pierwszą warstwę uszczelnienia z WP Sulfatex nanieść równomiernie po związaniu zaprawy wyrównawczej. Zużycie: ok. 1,60 kg/m2/mm

7. Druga warstwa izolacji

Izolację pionową z WP Sulfatex nakładać w co najmniej dwóch warstwach metodą „świeże na świeże”. Zużycie: ok. 1,60 kg/m2/mm

8. Obrzutka

Po wyschnięciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie później niż następnego dnia) nanieść kolejną warstwę WP Sulfatex, a następnie „świeże na świeże” wykonać obrzutkę pełnokryjącą z SP Prep o grubości max. 5 mm. Zużycie: ok. 4,00-6,00 kg/m2

9. Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny SP Top White nakładać na związaną warstwę obrzutki, warstwą o grubości min. 15 mm i ściągnąć za pomocą łaty do tynków. Zużycie: ok. 8,50 kg/m2/cm

10. Wykończenie powierzchni

Po wstępnym związaniu powierzchnię tynku renowacyjnego wykończyć za pomocą pacy z gąbką piankową – opcjonalnie zdzierakiem kratowym i nanieść szpachlówkę SP Top Q2. Zużycie: ok. 1,30 kg/m2/mm

11. Wymalowania (opcjonalnie)

Wymalowanie ochronne wykonywać na czystej i wysezonowanej warstwie tynku renowacyjnego lub szpachli wygładzającej przy zastosowaniu wysokiej jakości farby wewnętrznej, przepuszczającej parę wodną Color SP. Zużycie: ok. 0,13-0,15 l/m2/na warstwę

3. Zestawienie zastosowanych materiałów

Kiesol

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

Nr art. 1810

Gęstość (20 °C)

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 210 kg

ok. 1,15 g/cm3

Wzmacnianie do 5 N/mm2
Hydrofobowość w < 0,1 kg/m2∙h0,5
Przepuszczalność pary wodnej > 90%
Odczyn pH ok. 11
Zużycie: Gruntowanie (1:1 z wodą): ok. 0,10-0,30 kg/m²

WP DS Levell

Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 0426                               25 kg

Współczynnik absorpcji kapilarnej w24 < 0,1 kg/m2∙h0,5

Wytrzymałość na ściskanie

(po 28 dniach)                           ok. 20 N/mm2

Zużycie:                                    ok. 1,70 kg/m2/mm

WP Sulfatex

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 0430

Współczynnik absorpcji kapilarnej

25 kg

w24 < 0,1 kg/m2∙h0,5

Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ < 200
Wytrzymałość na zginanie

(po 28 dniach)                           ok. 6 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie

(po 28 dniach)                           ok. 30 N/mm2

Odporność chemiczna XA2
Zużycie: ok. 1,60 kg/m2/mm

SP Prep

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

Nr art. 0400                               30 kg

Gęstość nasypowa                     ok. 1,7 kg/dm3

Klasa wytrzymałości na ściskanie

(po 28 dniach)                           CS IV (średnio 9,0 N/mm2)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ ≤ 15
Przyczepność                            ≥ 0,08 N/mm2
Głębokość wnikania wody            > 5 mm (po 1 h)
Zużycie:                                   ok. 4,00-6,00 kg/m2